Epital Health

Epital Health, leverer patientcentrerede, digitale sundhedsløsninger til patienter med kronisk sygdom. Behandlingen er baseret på et solidt forskningsgrundlag. I vores behandling inddrager vi kroniske patienter og øger deres indsigt og egen-mestring, sådan at de bedre kan forstå udviklingen i deres sygdom og – sammen med Epital Health’s læger og sygeplejersker –  aktivt kan deltage i at forebygge og udskyde forværring af sygdommen.

Epital Health

Epital Health er en virksomhed, som leverer patientcentrerede, digitale sundhedsløsninger og services til patienter med kronisk sygdom. Vores behandling og hjælp er baseret på et solidt forskningsgrundlag. I vores behandling inddrager vi kroniske patienter og øger deres indsigt og egen-mestring, sådan at de bedre kan forstå udviklingen i deres sygdom og – sammen med Epital Health’s læger og sygeplejersker –  aktivt kan deltage i at forebygge og udskyde forværring af sygdommen.

Epital Health

Epital Health er en virksomhed, som leverer patientcentrerede, digitale sundhedsløsninger og services til patienter med lungesygdomme som KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) og astma. Vores behandlings- og rådgivningskoncept er baseret på mange års erfaring med telemedicinske forskningsprojekter. Vi forbedrer kroniske patienters livskvalitet, fordi de opnår øget tryghed og indsigt i egen sundhed, og fordi de undgår unødvendige lægebesøg og indlæggelser.

VISION

Vores vision er, at du igennem dit medlemskab af Epital Health skal opnå øget tryghed, egen-mestring og indsigt, sådan at udviklingen af din sygdom bremses og du får flere sunde leve år.

”Vi forbedrer kroniske patienters livskvalitet, fordi de opnår øget tryghed og indsigt i egen sundhed og i højere grad kan behandles hjemme. Vi vil gøre en global forskel for patienter, sundhedsaktører og samfundet”.

Epitalet

Hvordan startede Epital Health ?

Vores tanker og grundidéer er fostret af overlæge, ph.d. Klaus Phanareth for ca. 15 år siden. Han grundlagde virksomheden Epital Health A/S i 2011, hvor han i dag er medejer og lægefaglige direktør.

Klaus Phanareth er speciallæge i intern medicin, lungemedicin og allergologi og har gennem hele sit lægeliv beskæftiget sig med kroniske sygdomme. Han har altid haft interesse for, hvordan digitalisering, ny teknologi og telemedicin kan benyttes til at forbedre forholdene for patienter og personale i sundhedsvæsenet. Han betragtes som telemedicinens pionerer i Danmark og var i 10 år formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin (2009-2019).

Han er den første læge i verden til at gennemføre en telemedicinsk hjemmemonitorering af en KOL patient tilbage i år 2001-3 og har været inspirator til en lang række af de telemedicinske initiativer i Danmark, herunder den nationale udrulning af telemedicin til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Gennem en lang række forskningsprojekter de efterfølgende år, udvikler Klaus Phanareth sammen med et forskerhold fra Københavns Universitet, under ledelse af forskningslektor Lars Kayser, den såkaldte ”Epital Care Model” , som i dag har fået betydelig international anerkendelse.

VISION

Vores vision er, at du igennem dit medlemskab af Epital Health skal opnå øget tryghed, egen-mestring og indsigt, sådan at udviklingen af din sygdom bremses og du får flere sunde leve år.

”Vi forbedrer kroniske patienters livskvalitet, fordi de opnår øget tryghed og indsigt i egen sundhed og i højere grad kan behandles hjemme. Vi vil gøre en global forskel for patienter, sundhedsaktører og samfundet”.

Klaus Phanareth

Hvordan startede Epital Health ?

Vores tanker og grundidéer er fostret af overlæge, ph.d. Klaus Phanareth for ca. 15 år siden. Han grundlagde virksomheden Epital Health A/S i 2011, hvor han i dag er medejer og lægefaglige direktør.

Klaus Phanareth er speciallæge i intern medicin, lungemedicin og allergologi og har gennem hele sit lægeliv beskæftiget sig med kroniske sygdomme. Han har altid haft interesse for, hvordan digitalisering, ny teknologi og telemedicin kan benyttes til at forbedre forholdene for patienter og personale i sundhedsvæsenet. Han betragtes som telemedicinens pionerer i Danmark og var i 10 år formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin (2009-2019).

Han er den første læge i verden til at gennemføre en telemedicinsk hjemmemonitorering af en KOL patient tilbage i år 2001-3 og har været inspirator til en lang række af de telemedicinske initiativer i Danmark, herunder den nationale udrulning af telemedicin til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Gennem en lang række forskningsprojekter de efterfølgende år, udvikler Klaus Phanareth sammen med et forskerhold fra Københavns Universitet, under ledelse af forskningslektor Lars Kayser, den såkaldte ”Epital Care Model” , som i dag har fået betydelig international anerkendelse.

Epital Care Modellen (ECM)

Epital Care Modellen (ECM)

Grundtanken for Epital Health

Grundtanken for Epital Health er, at enhver borger med kronisk sygdom, uanset sværhedsgrad, skal have så stor frihed, tryghed og uafhængighed som muligt på trods af udfordringerne med sygdom og helbredet.

ECM er en operationel og datadrevet, personcentreret sundheds-servicemodel, der tilstræber en ægte borgercentreret tilgang i alle faser af kronisk sygdom. I korte træk fungerer ECM-modellen gennem etableringen af et tæt samarbejde mellem borgeren og sundhedspersonalet, hvor borgeren bidrager med daglige tilstandsmålinger, som en bagvedliggende datamodel analyserer og videregiver resultaterne af.

Det sundhedsfaglige personale bruger disse informationer til proaktivt og hurtigt at kunne reagere, såfremt der er forandringer eller forværringer af tilstanden på vej. Ved hjælp af telemedicinske redskaber og udleveret medicin kan personalet efterfølgende gennemføre selv vanskelige behandlinger i borgerens eget hjem. Derved undgår borgeren indlæggelser eller andre besværlige kontakter med sundhedsvæsenet.

Hovedformålet med ECM er at tilvejebringe så stor tryghed, frihed og uafhængighed som muligt for borgere med kroniske tilstande, men altid være klar døgnet rundt til at hjælpe og understøtte borgeren, hvis der er en forværring på vej. ECM modellen er ligeledes en hollistisk sundhedsmodel, der varetager både den somatiske, mentale og sociale sundhed.

Meld dig ind i Epital Health, det giver tryghed i hverdagen

Epital Care Modellen (ECM)

Epital Care Modellen (ECM)

Grundtanken for Epital Health

Grundtanken for Epital Health er, at enhver borger med kronisk sygdom, uanset sværhedsgrad, skal have så stor frihed, tryghed og uafhængighed som muligt på trods af udfordringerne med sygdom og helbredet.

ECM er en operationel og datadrevet, personcentreret sundheds-servicemodel, der tilstræber en ægte borgercentreret tilgang i alle faser af kronisk sygdom. I korte træk fungerer ECM-modellen gennem etableringen af et tæt samarbejde mellem borgeren og sundhedspersonalet, hvor borgeren bidrager med daglige tilstandsmålinger, som en bagvedliggende datamodel analyserer og videregiver resultaterne af.

Det sundhedsfaglige personale bruger disse informationer til proaktivt og hurtigt at kunne reagere, såfremt der er forandringer eller forværringer af tilstanden på vej. Ved hjælp af telemedicinske redskaber og udleveret medicin kan personalet efterfølgende gennemføre selv vanskelige behandlinger i borgerens eget hjem. Derved undgår borgeren indlæggelser eller andre besværlige kontakter med sundhedsvæsenet.

Hovedformålet med ECM er at tilvejebringe så stor tryghed, frihed og uafhængighed som muligt for borgere med kroniske tilstande, men altid være klar døgnet rundt til at hjælpe og understøtte borgeren, hvis der er en forværring på vej. ECM modellen er ligeledes en hollistisk sundhedsmodel, der varetager både den somatiske, mentale og sociale sundhed.

Meld dig ind i Epital Health, det giver tryghed i hverdagen

Læs mere om de andre ydelser, som
du får som medlem af Epital Health:

Behandling i hjemmet

Fjern
monitorering

Skærm
konsultation

Opstarts
hjælp

Personlig
coaching

Overblik
Rapportering

Levering
af medicin

Callcenter
24/7

Læs mere om de andre ydelser, som
du får som medlem af Epital Health:

Behandling i hjemmet

Fjern
monitorering

Skærm
konsultation

Opstarts
hjælp

Personlig
coaching

Overblik
Rapportering

Levering
af medicin

Callcenter
24/7

Læs mere om de andre ydelser, som
du får som medlem af Epital Health:

Behandling i hjemmet

Fjern
monitorering

Skærmkonsultation

Opstarts
hjælp

Personlig
coaching

Overblik
Rapportering

Levering
af medicin

Callcenter
24/7

Vi forbedrer kroniske patienters livskvalitet, fordi de opnår øget tryghed og indsigt i egen sundhed og i højere grad kan behandles hjemme. Vi vil gøre en global forskel for patienter, sundhedsaktører og samfundet

KONTAKT

Epital Health A/S
Poppelgårdvej 7-9, 1. sal
2860  Søborg – Danmark

+45 93 999 111

Vi forbedrer kroniske patienters livskvalitet, fordi de opnår øget tryghed og indsigt i egen sundhed og i højere grad kan behandles hjemme. Vi vil gøre en global forskel for patienter, sundhedsaktører og samfundet

KONTAKT

Epital Health A/S
Poppelgårdvej 7-9, 1. sal
2860  Søborg – Danmark

+45 93 999 111

info@epital.com

SAMARBEJDS PARTNERE

Vi forbedrer kroniske patienters livskvalitet, fordi de opnår øget tryghed og indsigt i egen sundhed og i højere grad kan behandles hjemme. Vi vil gøre en global forskel for patienter, sundhedsaktører og samfundet

KONTAKT

Epital Health A/S
Poppelgårdvej 7-9, 1. sal
2860  Søborg – Danmark

+45 93 999 111

info@epital.com

SAMARBEJDS PARTNERE